De afgelopen maanden werden we geregeld opgeschrikt door horror verhalen over lhbt’ers in Tsjetsjenië. De verschrikkelijke situatie in Tsjetsjenië lijkt nu ook te zijn doorgedrongen in de Nederlandse politiek.

Vandaag heeft Klaas Dijkhoff (demissionair staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) het landenbeleid ten aanzien van de Russische Federatie aangepast. Voor lhbt’ers uit Tsjetsjenië is dit goed nieuws.

Verblijfsvergunning
Ten aanzien van bovenvermelde groep houdt de wijziging in dat aan lhbt’ers afkomstig uit Tsjetsjenië een verblijfsvergunning zal worden verleend. Volgens Dijkhoff blijkt voldoende dat er in Tsjetsjenië sprake is van systematische vervolging van lhbt’ers.

Lhbt’ers uit overige delen van de Russische Federatie
Lhbt’ers uit de overige delen van de Russische Federatie worden gezien als een risicogroep. Het behoren tot een risicogroep houdt in dat de asielaanvraag individueel wordt beoordeeld. Het is dan niet genoeg om tot de desbetreffende groep te behoren. Op basis van individuele omstandigheden moet vrees voor vervolging met individuele feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt worden. Dit hoeft bij lhbt’ers uit Tsjetsjenië dus niet. Daar is het voldoende dat geloofwaardig wordt geacht dat iemand tot de groep lhbt’er behoord en uit Tsjetsjenië afkomstig is.

 

Wil je de hele wijziging lezen? Klik dan HIER voor het document.

Ben je benieuwd hoe er wordt vastgesteld of het geloofwaardig is dat iemand lhbt’er is? Houd dan Gay Lifestyle in de gaten. Volgende week zal ik een artikel plaatsen over deze  procedure en de gevolgen van daarvan.